fbpx

“Manas pamattiesības Satversmē”

2018 gada 25. septembrī, Satversmes tiesa izsludina skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu, kas
veltīts mūsu valsts pamatlikumam – Satversmei. Satversmes tiesa konkursu izsludināja jau otro reizi.

Satversmes tiesa aicina pedagogus pieteikt  zīmējumu konkursam “Manas pamattiesības Satversmē” vispārējās un speciālās izglītības iestāžu 6. klašu skolēnus, savukārt dalībai domrakstu konkursā “Latvijas Satversmes nākamie simts gadi” aicina pieteikt vispārējās izglītības, speciālās
izglītības un profesionālo izglītības iestāžu 9. un 12. klašu skolēnus.

Konkursa mērķis bija sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijas Republikai un uzticību Latvijas Republikas
Satversmei, kā arī stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt skolēnu līdzdalību valsts norisēs. Ar šī
konkursa starpniecību Satversmes tiesa vēlas veicināt skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un
tās nozīmīgumu, kā arī pilnveidot skolēnu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts
pamatvērtībām, iepazīstināt skolēnus ar Satversmes tiesu, skaidrot tās lomu demokrātiskā sabiedrībā.

Zīmējumu konkursā “Mana pamattiesības Satversmē” atzinības rakstu saņema Sofija Majeva.
Pedagoģe Anastasija Fostiropulo